โซลูชั่น

บริการ

ข้อมูลบริษัท

EvioTech

บริษัท อีวิโอเทค จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายและรวบรวมความต้องการที่เฉพาะเจาะจง หรือที่พิเศษการออกแบบระบบซึ่งทำได้ดีเช่นเดียวกับการเริ่มต้นของซอท์ฟแวร์

บริษัท อีวิโอเทค จำกัด มุ่งเป้าไปที่ตลาดหลัก ๆ อยู่สองอย่างและมีระบบโซลูชั่นดังต่อไปนี้

เพื่อความมั่นใจในการลงทุนของลูกค้า และการใช้ประโยชน์จากระบบให้ได้มากที่สุด บริษัท อีวิโอเทค จำกัด ได้จัดให้มีความชำนาญที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น รู้อย่างลึกซึ้งในอุตสาหกรรม และยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี กับลูกค้าที่ต่าง ๆ ตึ้งแต่การเริ่มต้นการติดตั้งไปจนถึงการให้บริการ

ด้วยการดูแลของพวกเราที่มีอย่างแพร่หลาย การให้การช่วยเหลือ การให้บริการทางด้านโปรแกรมเป็นการ รับประกันได้ว่าระบบของคุณจะได้รับการดูแลรักษาและการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจะอยู่ที่นั่นเสมอ เพื่อการตอบคำถามของท่านและยังจัดให้มีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบของท่าน การควบคุม ดูแล และการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาผสมผสาน


ที่อยู่สำนักงาน

บริษัทอีวีโอเทค จำกัด
อาคารกิจศิริ 1054/14
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่,
มักกะสัน, ราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย
โทร: +66.2.254 3074
แฟกซ์: +66.2.254 3075


PDF Downloads