โซลูชั่น

บริการ

ข้อมูลบริษัท

Laidback Solutions

Laidback Solutions มุ่งไปที่การพัฒนาซอฟท์แวร์ ที่การเพิ่ม ประสิทธิภาพ และการปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้นของ แผนการทำงาน
ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ สำนักพิมพ์ ตัวแทนโฆษณา

Laidback Solutions

Laidback Solutions AB ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม ปี 2002 และตั้งแต่นั้นมา ก็ได้มุ่งไปยังซอฟท์ ที่เป็นแวร์โซลูชั่น เพื่อธุรกิจที่เกี่ยวกับกราฟฟิค และได้เป็นผู้ส่งมอบโซลูชั่นนี้ ให้กับหนังสือพิมพ์ และสำนักพิมพ์ที่ต้องการให้ การทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

Laidback Solutions มีจุดประสงค์หรือเป้าหมาย ในการใช้เวลาเพื่อที่จะสร้างสรรค์งาน โดยการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การทำงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และรวมการทำงานในแต่ละวัน เข้าด้วยกันโดยการจัดให้มี
รูปแบบ การทำงานที่เป็น มาตรฐาน ทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้มีความง่ายต่อการใช้งาน สำหรับลูกค้าและเรายังเล็งเห็นถึง ธุรกิจหลัก เป็นสำคัญอีกด้วย

ซอฟท์แวร์ทุกอย่างที่มาจาก Laidback รองรับการใช้งานทั้งทางรูปแบบแมคอินทอชและวินโดวส์


ซอท์ฟแวร์ Laidback