โซลูชั่น

บริการ

ข้อมูลบริษัท

EvioTech

Press Releases 2013

Bangkok, 19th September 2013

ปตทสผ. (บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)) ติดตั้งระบบการจัดการข้อมูดิจิตอล จาก Fotoware

บริษัท ปตทสผ. จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรได้ทำการติดตั้งระบบจัดการข้อมูลดิจิตอล ซึ่งจัดหาโดย บริษัท อีวิโอเทค จำกัด และสร้างสรรค์ระบบโดยโปรแกรม FotoWare

โซลูชั่นการจัดการข้อมูลดิจิตอล จะถูกนำไปใช้เพื่อการนำภาพเข้าสู่ศูนย์กลางการจัดเก็บ การจัดการและจัดเก็บข้อมูลดิจิตอลที่มีค่าทั้งหลายเข้าสู่ ศูนย์กลางการจัดเก็บ

และยังจัดให้มีการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้งานทั่วไป โดยผ่านทางเวบเบราเซอร์มาตรฐานทั่วไป เช่น Firefox และ IE เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


Bangkok, 7th August 2013

สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีเลือกใช้โปรแกรมจาก Fotoware

สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี ได้ตัดสินใจติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมาจากการออกแบบการจัดการข้อมูลดิจิตอล โดยโปรแกรมจาก Fotoware

ระบบจัดเก็บรูปภาพ ของสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี จะใช้ประโยชน์สำหรับจัดเก็บข้อมูลดิจิตอล การใส่รายละเอียดของข้อมูล และการจัดเก็บวัตถุทางภาพถ่ายที่มีค่า เข้าสู่ศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล และผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ สามารถที่จะดำเนินการค้นหาภาพเหล่านี้เพื่อนำไปใช้งานได้อย่าง รวดเร็ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare
Press Releases 2012

Bangkok, 28th September 2012

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เลือกโซลูชั่นจาก Fotoware

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ตัดสินใจเลือกติดตั้งระบบ จัดการข้อมูลดิจิตอลจาก Fotoware

โซลูชั่นของโฟโตแวร์จะถูกใช้สำหรับการจัดการภายในองค์กร การจัดเก็บ การใช้งานข้อมูลร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ และกราฟฟิค โดยใช้ศุนย์กลางการจัดเก็บที่เดียวกัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้งานผ่านทางการออนไลน์ โดยใช้เวบเบราเซอร์มาตรฐานทั่วไป เช่น Firefox และ IE เป็นต้น

ผู้ใช้งานที่เข้าสู้ข้อมูลผ่านทางเวบเบราเซอร์สามารถทำการค้นหาข้อมูลได้ เข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากแหล่งจัดเก็บ สามารถพรีวิว และ มองเห็นรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละไฟล์ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถมีอัลบั้มส่วนตัว การดาวน์โหลด และการเล่นไฟล์วิดีโอแบบออนไลน์ เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare
Press Releases 2011

กรุงเทพฯ, 1 พฤศจิกายน 2011

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ติดตั้งระบบจัดเก็บไฟล์ดิจิทัลของ Fotoware

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เลือกใช้ระบบจัดเก็บไฟล์ภาพดิจิทัลที่พัฒนาจากบริษัทซอฟท์แวร์ Fotoware A.S (นอร์เวย์)

ระบบจัดเก็บไฟล์ดิจิทัลจะใช้งานในการบริหารและจัดเก็บไฟล์ภาพดิจิทัลในองค์กรเพื่อให้รวมศูนย์กลางการจัดเก็บทั้งหมดอยู่ในเครื่องแม่ข่ายภาพ รวมทั้งเปิดให้บริการกับผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ใช้งานที่มีการลงทะเบียนเพื่อเข้ามาใช้งานระบบผ่านซอฟท์แวร์เว็บเบราเซอร์มาตรฐาน เช่น Firefox, Internet Explorer เป็นต้น

ด้วยระบบจัดเก็บไฟล์ดิจิทัลนี้ ผู้ใช้งานที่อยู่ในอินทราเน็ทของหน่วยงานสามารถใช้ซอฟท์แวร์เว็บเบราเซอร์เข้ามาค้นหาไฟล์ภาพ, ดูข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ภาพ, เลือกเก็บไฟล์ภาพในอัลบั้มส่วนตัว รวมถึงดาวน์โหลดภาพเพื่อนำไปใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดภาพ ความละเอียดของภาพ โหมดสี ของภาพเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานได้ด้วยตัวเอง

กรุงเทพฯ, 30 กันยายน 2011

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ติดตั้งระบบจัดเก็บไฟล์ดิจิทัลของ Fotoware

แผนกประชาสัมพันธ์ของ กฟผ. ได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบจัดเก็บภาพนิ่งจากบริษัทซอฟท์แวร์ Fotoware A.S (นอร์เวย์)

ระบบ Fotoware ใช้ในการบริหารจัดการการจัดเก็บภาพดิจิทัลทั้งหมดในแผนกประชาสัมพันธ์ โดยจัดเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง โดยให้บริการทั้งในส่วนผู้ใช้งานภายในสำนักงาน และผู้ใช้งานจากส่วนภูมิภาค ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลภาพที่จัดเก็บไว้ผ่านทางซอฟท์แวร์เว็บเบราเซอร์มาตรฐานเช่น Firefox หรือ Internet Explorer เป็นต้น

ผู้ใช้งานที่อยู่ในอินทราเน็ทของหน่วยงานสามารถใช้ซอฟท์แวร์เว็บเบราเซอร์เข้ามาค้นหาไฟล์ภาพ, ดูข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ภาพ, เลือกเก็บไฟล์ภาพในอัลบั้มส่วนตัว รวมถึงดาวน์โหลดภาพเพื่อนำไปใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดภาพ ความละเอียดของภาพ โหมดสี ของภาพเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานได้ด้วยตัวเอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กัวลาลัมเปอร์, 28 กันยายน 2011

Karangkraft (Ultimate Print Sdn Bhd) ติดตั้งระบบ Fotoware สำหรับองค์กรขนาดใหญ่เพื่อใช้งานในส่วนบรรณาธิการภาพ และ ห้องสมุดดิจิทัล

Karangkraft ทำการติดตั้งระบบ Fotoware เพื่อใช้ในการทำงานส่วนบรรณาธิการภาพ และ ห้องสมุดภาพดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยในการปรับมาตรฐานให้กับรูปแบบไฟล์ภาพ ,การควบคุมคุณภาพของไฟล์ภาพ, รวมถึงการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ภาพจาก กล้องดิจิทัล, สแกนเนอร์, CD-ROM และ e-mail

ระบบนี้จะใช้ร่วมกับกระบวนการผลิตนิตยสารในส่วนของช่างภาพ, กองบรรณาธิการ, การจัดหน้านิตยสาร และการจัดเก็บภาพในห้องสมุดดิจิทัล

โดยการส่งมอบ การติดตั้ง และ ดูแลระบบ Fotoware นี้ดำเนินการโดย บริษัท Tictech Solution Sdn Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


มะนิลา, 9 สิงหาคม 2011

นสพ. The Phillippine Star อัพเกรดระบบเป็น Fotoware 7

หนังสือพิมพ์ The Phillipne Star ได้ติดตั้งระบบ บรรณาธิการภาพ และ ระบบจัดเก็บภาพข่าวของ Fotoware ตั้งแต่ปี 2004 และใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

หลังจากที่ทำการอัพเกรดระบบเป็น Fotoware เวอร์ชั่น 7.0 ทาง The Philipine Star ได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถใหม่ของระบบ รวมถึงเพิ่มความเร็วในกระบวนการทำงานเป็นอย่างมาก

ระบบ FotoWare มีระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยในการปรับมาตรฐานให้กับรูปแบบไฟล์ภาพ ,การควบคุมคุณภาพของไฟล์ภาพ, รวมถึงการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการภาพแบบอัตโนมัตินี้จะทำงานตั้งแต่การนำภาพเข้าระบบจากในส่วนช่างภาพ, สแกนเนอร์, แผนกข่าวส่วนภูมิภาค ไปจนถึงการทำงานของแผนกบรรณาธิการข่าว การเอ้าท์พุทไปยังแผนกแยกสี จนจบกระบวนการจัดเก็บภาพถาวรในส่วนของห้องสมุดภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กรุงเทพฯ, 6 กรกฏาคม 2011

บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัดได้ทำการติดตั้งระบบจัดเก็บสื่อมัลติมีเดียของ Fotoware

บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด ได้ทำการิดตั้งระบบจัดเก็บสื่อมัลติมีเดียที่ผลิตโดยบริษัท FotoWare A.S (นอร์เวย์)

ระบบจัดเก็บสื่อมัลติมีเดียนี้จะนำไปใช้ในการรวมศูนย์กลางการจัดเก็บสื่อสำคัญต่าง ๆ อาทิ ภาพนิ่ง, วีดีโอ, ไฟล์เอกสาร, ไฟล์กราฟฟิก และมัลติมีเดียอื่น ๆ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง และค้นหาไฟล์มัลติมีเดียที่จัดเก็บไว็ในส่วนกลาง รวมถึงการดูคลิปวีดีโอ , การอ่านไฟล์เอกสาร, ภาพนิ่ง, ลายเส้น และสามารถดาวน์โหลดไฟล์มัลติมีเดียเหล่านั้นได้โดยตรงผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์มาตรฐาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม 2011

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ (การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย) ได้ติดตั้งระบบจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียกับทางบริษัท FotoWare

ส่วนสร้างสรรค์และผลิตสื่อของทาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ตัดสินใจติดตั้งและออกแบบระบบห้องสมุดภาพในรูปแบบของ Digital Asset Management (DAM) จากบริษัท FotoWare A.S (ประเทศนอร์เวย์)

ระบบห้องสมุดภาพนี้ จะจัดการไฟล์ดิจิทัลภายในทั้งหมดลงในเอกสารส่วนกลาง เพื่อที่จะเผยแพร่ให้ผู้ ใช้งานภายในที่มีสาขาอยู่ต่างจังหวัดได้เข้าถึงห้องสมุดภาพออนไลน์ได้ โดยดำเนินการผ่านเว็บเบราเซอร์มาตราฐานทั่วไป เช่น Firefox, IE เป็นต้น

ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดภาพ สามารถเข้าถึงเอกสารส่วนกลางเพื่อค้นหา, ชมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ดิจิทัล รวมถึงเก็บสะสมหรือแชร์ไฟล์ภาพในอัลบั้มส่วนตัว, ดาวน์โหลดไฟล์ตามขนาดหรือความระเอียดตามที่ต้องการได้ โดยดำเนินการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ด้วยเว็บเบราเซอร์เท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กรุงเทพฯ, 23 เมษายน 2011

สำนักหอสมุดแห่งชาติได้ติดตั้งระบบจัดเก็บไฟล์ภาพจาก FotoWare

สำนักหอสมุดแห่งชาติได้ตัดสินใจติดตั้งระบบจัดเก็บภาพอย่างเต็มรูปแบบ โดยได้ออกแบบและสร้างระบบการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียขึ้นกับทางบริษัท FotoWare A.S (ประเทศนอร์เวย์)

ระบบจัดเก็บไฟล์ภาพนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติจะนำไปใช้เพื่อชมคำบรรยายใต้ภาพในรูปแบบดิจิทัลและยังจัดเก็บภาพถ่ายลงในศูนย์กลางการจัดเก็บเอกสารดิจิทัล รวมถึงอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง, ค้นหาภาพถ่ายดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กรุงเทพฯ, 14 ธันวาคม 2010

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ทำการติดตั้งโซลูชั่น SmartColor จากระบบ Fotoware

โซลูชั่น SmartColor จะถูกรวมเข้ากับกระบวนการผลิตและกระบวนการที่ได้รับของภาพใหม่ และจะได้รับความเป็นอัตโนมัติโดยการรปรับแต่งสี,ปรับแต่งไฮไลท์ และเพิ่มความคมชัดและใช้กำหนดโปรไฟล์ RGB มาตรฐานในรูปถ่ายใหม่ๆทั้งหมดที่ได้รับ โดยระบบจัดการ Fotoware เช่นเดียวกับในภาพถ่ายที่จะดำเนินการต่อไปสำหรับเก็บในห้องสมุดภาพ

รูปภาพทุกภาพจะได้รับการแก้ไขและปรับปรุงแล้วในขั้นตอนการนำเข้า,การเลือกภาพที่ดีที่สุดสำหรับการใช้พิมพ์ในหนังสือพิมพ์จะทำได้ง่ายขึ้น และทำงานด้วยตนเองสำหรับการปรับและแก้ไขภาพในขั้นตอนการส่งออกนั้นก็ลดลงเช่นกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SmartColor


กรุงเทพฯ, 26 พฤศจิกายน 2010

ผู้ผลิตแมกกาซีน, บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้ติดตั้งระบบจัดเก็บภาพถ่าย

บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตัดสินใจติดตั้งระบบจัดเก็บภาพถ่าย, มัลติมีเดีย, PDF, กราฟฟิคและงานศิลป์

ระบบจะจัดเก็บไฟล์ดิจิทัลทั้งหมดลงในระบบศูนย์กลางการจัดเก็บ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงไฟล์ดิจิทัลผ่านเว็บเบราเซอร์ทั้งแบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตได้ ระบบ Fotoware จะรวมขั้นตอนการผลิตแมกกาซีนตั้งแต่ขั้นการการอินพุทภาพ การส่งไฟล์ ตลอดจนการจัดเก็บเป็นห้องสมุดภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กรุงเทพฯ 9 กันยายน 2553

PRD ขยายและอัพเกรดซอฟ์ทแวร์ Fotoware

กรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้ตัดสินใจขยายและอัพเกรดซอฟ์ทแวร์ FotoWare ที่มีการติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว จากเดิมที่มีการติดตั้งระบบขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งใช้อยู่ภายในแผนกห้องสมุดเพื่อใช้จัดเก็บและแชร์ภาพ ขณะนี้กรมประชาสัมพันธ์ซึ่่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการที่มีศูนย์กลางการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียที่มีการจัดเก็บไฟล์หลากหลายมากขึ้น

ด้วยการติดตั้งซอฟ์ทแวร์ Fotoware ใหม่นี้ กรมประชาสัมพันธ์จะสามารถจัดเก็บไฟล์เสียงดิจิทัลที่ได้รับการแปลงจากแผ่นเสียงเก่าที่มีอยู่เป็นจำนวนมากให้เป็นไฟล์เสียงดิจิทัล เพื่อที่ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและเล่นไฟล์เสียงออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ระบบ Fotoware จะให้สถานีวิทยุทั่วประเทศได้สามารถค้นหาและดาวน์โหลดเพลงเพื่อการกระจายเสียงทางวิทยุ

การขยายการติดตั้ง Fotowareนั้นจะจัดเก็บและแชร์ภาพถ่ายวิดีโอและวัสดุอ้างอิงอื่นๆ โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหา, ชมเนื้อหาดิจิทัล, และดาวน์โหลดไฟล์ดิจิทัลต่างๆ ได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถชมไฟล์วิดีโอ ผ่านเว็บเบราเซอร์ได้โดยตรงอีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กัวลาลัมเปอร์ วันที่ 2 มิถุนายน 2553

Utusan Melayu ได้ติดตั้ง Fotoware 7

Utusan Melayu ได้ติดตั้ง Fotoware 7 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่และมีความรวดเร็วในการใช้งาน

รูปแบบภาพมาตรฐาน คุณภาพ และคำบรรยาย จะถูกดำเนินการอัตโนมัติด้วยระบบ FotoWare โดยผู้อินพุทภาพที่อยู่ในห้องแลป ห้องสแกน จะเป็นผู้ดูแลการทำงานภาพ ส่วนหน่วยงานระยะไกล จะเป็นผู้ดูแลกระบวนการผลิตของกองบรรณาธิการภาพ และทำหน้าที่เก็บข้อมูลระยะยาวในแผนกห้องสมุด

ซึ่งโซลูชั่น Fotoware ได้ถูกติดตั้งแล้วโดยบริษัท Tictech Solution Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ, ติดตั้ง และให้ความช่วยเหลือ

เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัท Tictech Solution


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กรุงเทพฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2553

สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ติดตั้งระบบ FotoWare โซลูชั่น เพื่อช่วยในการจัดเก็บภาพถ่าย

สำนักนายกรัฐมนตรี ในประเทศไทยได้ตัดสินใจติดตั้งระบบจัดเก็บภาพถ่าย ซึ่งถูกสร้างและออกแบบโดยบริษัท Fotoware A.S (ประเทศนอร์เวย์)

ระบบจัดเก็บภาพถ่าย เป็นโครงการสำหรับจัดเก็บภาพถ่ายส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ใช้งานภายในสำนักนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้จัดการและจัดเก็บไฟล์ดิจิทัลทั้งหมดไว้ในระบบเอกสารส่วนกลาง ซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูลมากกว่า 3 ล้านภาพ

ระบบการจัดเก็บภาพถ่ายนั้น ผู้ใช้งานสามารถใช้เว็บเบราเซอร์ เช่น Firefox, IE เป็นต้น ในการเข้าถึงไฟล์ภาพได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถค้นหาภาพถ่าย, พรีวิวดูรายละเอียดข้อมูลแต่ละภาพถ่าย, สะสมภาพถ่ายลงในอัลบั้มส่วนบุคคลหรือแชร์อัลบั้มและดาวน์โหลดได้ รวมถึงพิมพ์ภาพถ่ายตามขนาดและความละเอียดที่ต้องการดาวน์โหลดในแต่ละครั้งได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กรุงเทพฯ 15 เมษายน 2553

บริษัทที่จัดทำแมกกาซีน และเสนอข่าวสารเกี่ยวกับชิปปิ้งและข่าวโลจิสติกในไทย, บริษัทเทรด แอนด์ โลจิสติก สยาม จำกัด ได้ใช้ระบบ K4 editorial จาก vjoon (ประเทศเยอรมันนี)

ระบบ K4 ได้เข้ามาบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและยังปรับปรุงการ ประสานงานและควบคุมกองบรรณาธิการและกลุ่มการทำงานก่อนพิมพ์ ในระยะแรกของการรับและการสร้างเนื้อหาไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายของหน้าที่ส่งไปพิมพ์

K4 Web Portal ได้อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกสามารถอัพโหลด, สร้างและกำหนดเนื้อหา, รูปโฆษณา, ภาพถ่ายลงในสื่อสิ่งพิมพ์ได้ ในการเข้าถึง K4 Web Portal สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เว็บบราวเซอร์ ซึ่งการเข้าถึงนั้นอาจจะอยู่ภายในเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้ ผู้ใช้ K4 Web Portal สามารถแก้ไขเนื้อหาและปรับเนื้อหาที่มีอยู่แล้วในระบบบรรณาธิการและกลุ่มการทำงานการพิมพ์ได้

K4 Edit และ K4 Layout K4 ได้รวมอยู่ในระบบ K4 เพียงใช้ Adobe InCopy และ InDesign สำหรับ Adobe InCopy ผู้ใช้สามารถเขียน, แก้ไขและปรับปรุงบทความที่อยู่ในระบบ K4 ได้ และ Adobe InDesign ผู้ใช้สามารถดึงเนื้อหา, รูปภาพและกราฟิก มาวางบนเลย์เอาต์ในระบบ K4 ได้

โปรแกรม InDesign Server ได้รวมอยู่ในระบบ K4 ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ได้อัพเดตบทความที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วในเลย์เอาต์ จากโปรแกรม Adobe InCopy หรือ K4 Web Editor ใดๆ ได้ นอกจากนี้โปรแกรม InDesign Server ยังมีโมดูลในระบบ K4 เพื่ออัพเดตภาพพรีวิวไฟล์ PDF และ JPEGในเลย์เอาต์ได้ ซึ่งการทำงานนี้จะดำเนินการอัตโนมัติและจะดำเนินการทุกวันในทันที

K4 Overview จะสามารถให้ผู้จัดการและหัวหน้างานภายใน ตรวจสอบการผลิตนิตยสารทั้งหมดได้ และK4 Overview จะให้ลูกค้าภายนอกสามารถตรวจสอบและติดตามงานสิ่งพิมพ์, จดหมายข่าว และสื่ออื่น ๆ ว่าอยู่ในระหว่างที่กำลังผลิตเลย์เอาต์หรือกำลังทำบทบรรณาธิการและหรือส่งไปพิมพ์อยู่ ได้ผ่านทางเว็บเบราเซอร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ vjoon


กรุงเทพฯ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

กระทรวงการคลัง (MOF) ได้ติดตั้งระบบจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดีย

กระทรวงการคลัง แผนกประชาสัมพันธ์ ได้ตัดสินใจติดตั้งระบบห้องสมุดภาพออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้ออกแบบและสร้างระบบการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียขึ้นกับทางบริษัท FotoWare A.S (ประเทศนอร์เวย์)

ระบบห้องสมุดภาพออนไลน์นี้ได้จัดการไฟล์ดิจิตอลทั้งหมดลงในเอกสารส่วนกลาง เพื่อที่จะเผยแพร่ให้ผู้ใช้สาธารณะชนและองค์กรคู่ค้าที่ได้ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าถึงระบบห้องสมุดภาพได้ เพียงแค่ใช้เว็บเบราเซอร์มาตราฐานทั่วไป เช่น Firefox, IE เป็นต้น

ระบบห้องสมุดภาพออนไลน์ สามารถดำเนินการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต รวมถึงสามารถค้นหาไฟล์, ชมรายละเอียดข้อมูลแต่ละไฟล์, เก็บสะสมหรือแชร์ไฟล์ภาพในอัลบั้มส่วนตัวได้, ดาวน์โหลดไฟล์ตามขนาดหรือความระเอียดตามที่ต้องการได้ เพียงแค่ดำเนินการผ่านเว็บเบราเซอร์เท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กัวลาลัมเปอร์ วันที่ 21 ตุลาคม 2552

สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรมาเลเซีย (MARDI) ได้ติดตั้งระบบจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียของทางบริษัท FotoWare

ในการติดตั้งระบบ FotoWare นั้น ช่างภาพและผู้ใช้งานคนอื่นๆ สามารถใส่คำบรรยาย ใส่ภาพนิ่งและไฟล์วีดีโอลงในเอกสารการจัดเก็บที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถค้นหาไฟล์ ชมรายละเอียดข้อมูลของไฟล์และดึงไฟล์นั้นๆ มาจัดเก็บไว้ที่เครื่องของผู้ใช้งานเองได้ในทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งใด

ซึ่งซอฟ์ทแวร์ FotoWare ได้ติดตั้งแล้วโดยบริษัท Tictech Solution Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าจากประเทศมาเลเซีย โดยทางบริษัทได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มประสิทธิภาพ

Visit Tictech Solution


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กัวลาลัมเปอร์ วันที่ 18 กันยายน 2552

New Strait Times Press (ประเทศมาเลเซีย) ได้ติดตั้ง SmartColor Solution ของบริษัท FotoWare

New Strait Times Press เป็นลูกค้ารายแรกของเราที่ติดตั้ง SmartColor color management และ output workflow solution ของบริษัท Fotoware

SmartColor Solution จะรวมอยู่ในระบบ picture editorial และ workflow โดยจะทำการบริหารจัดการสีและจะขนส่งไฟล์รูป ตามการควบคุมของเซิร์ฟเวอร์กลาง ซึ่งจะดำเนินการตามโปรไฟล์อย่างอัตโนมัติ โดยจะมีการควบคุมสี,แยกสีและแปลงสีอย่างถูกและมีประสิทธิภาพ

ซึ่ง SmartColor solution ได้ติดตั้งแล้วโดยบริษัท Tictech Solution Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าจากประเทศมาเลเซีย โดยทางบริษัทได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มประสิทธิภาพ, สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

Tictech Solution


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SmartColor


กัวลาลัมเปอร์ วันที่ 10 สิงหาคม 2552

ติดตั้ง ระบบ FotoWare ให้กับ Eastern Times (Sarawak)

ซอฟ์ทแวร์ FotoWare ได้อำนวยความสะดวกให้กับช่างภาพของ Eastern Times โดยมีเครื่องมือสำหรับการอินพุท คำบรรยายและหมวดหมู่ให้กับภาพ จากนั้นก็จะส่งไฟล์ไปจัดเก็บในที่ที่กำหนด โดยส่งผ่าน FTP หรือ ผ่านเครือข่าย LAN หรือจะส่งออกผ่านระบบ 3rd party

ซอฟ์ทแวร์ FotoWare จะช่วยทำให้การจัดการรูปภาพ,โครงสร้างการจัดเก็บรูปภาพและการค้นหารูปภาพ ทำได้โดยง่าย

ซึ่งซอฟ์ทแวร์ FotoWare ได้ติดตั้งแล้วโดยบริษัท Tictech Solution Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าจากประเทศมาเลเซีย โดยทางบริษัทได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มประสิทธิภาพ

เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัท Tictech Solution


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กรุงเทพฯ วันที่ 1 มิถุนายน 2552

การกีฬาแห่งประเทศไทย ติดตั้งระบบจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดีย

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ติดตั้งระบบจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดีย โดยออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นโดยบริษัท Fotoware A.S (ประเทศนอร์เวย์) และบริษัท Laidback (ประเทศสวีเดน)

ระบบจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียนี้สามารถเก็บไฟล์ดิจิตอลต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพ, ไฟล์วีดีโอ, และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ โดยจะจัดเก็บไว้ในเอกสารส่วนกลาง

กรณีผู้ใช้ไม่ว่าจะอยู่ภายนอกองค์กรหรือในองค์กรก็สามารถเข้าไปดูไฟล์ภาพ ไฟล์วีดีโอเกี่ยวกับงานกีฬาได้ ขณะเดียวกันผู้ใช้ก็สามารถอัพโหลดไฟล์ผ่านเว็บ, ผ่านFTP, ผ่านE-Mailได้ หรือจะคัดลอกไฟล์ภายในวงแลนเดียวกันก็สามารถทำได้ ในการดำเนินการจัดเก็บไฟล์ดิจิตอลนั้นจะถูกจัดตามความแตกต่างของประเภทสื่อมีเดียโดยไฟล์วีดีโอจะถูกแปลงเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันหมดอัตโนมัติแล้วจึงจัดเก็บในเอกสารไฟล์มัลติมีเดีย

สำหรับผู้ใช้ที่เป็นสาธารณะชนและผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วจะสามารถเข้าถึงและค้นหาไฟล์มัลติมีเดียได้ผ่านทางเว็บเบราเซอร์ นอกจากนี้ยังสามารถรับชมไฟล์วีดีโอผ่านทางเว็บเบราเซอร์ รวมถึงดาวน์โหลดและแชร์ไฟล์รูป, ไฟล์มีเดียอื่นๆได้โดยตรงจากเบราเซอร์อีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FileTrain


กรุงเทพฯ วันที่ 15 ธันวาคม 2551

Uniphoto Press International (Japan) ได้ทำการติดตั้งซอฟ์ตแวร์ FotoWare ที่มาจัดการรูปภาพ

โปรแกรม FotoWare เป็นโปรแกรมที่จะมาช่วยจัดการรูปภาพให้กับบริษัท Uniphoto Press โดยจะต้องนำภาพเข้า, ใส่คำบรรยายและหมวดหมู่รูปภาพ ซึ่งสามารถใส่ข้อมูลได้หลายๆ ภาพพร้อมกัน และอนุญาตให้ช่างภาพส่งไฟล์รูปผ่าน FTP หรือ LAN ได้ง่ายๆ เพียงแค่ลากลงในโปรแกรม FotoStation Pro เท่านั้น

FotoWare solution สามารถช่วยคุณจัดการไฟล์ภาพได้อย่างง่ายดาย และสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว เพียงไม่กี่วินาที

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กรุงเทพฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2551

ติดตั้งระบบประหยัดหมึกพิมพ์และระบบจัดการสีให้กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้มีการติดตั้งระบบประหยัดหมึกและระบบจัดการสี ในเดือนตุลาคม 2551 โดยระบบที่ติดตั้งนี้ ประกอบด้วย CMS Server software จาก Binuscan (ประเทศโมนาโค) และโปรแกรม FileTrain จาก Laidback Solutions AB (ประเทศสวีเดน)

CMS Server เป็นซอฟ์ตแวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับแยกค่าสี CMYK ของหมึกพิมพ์ ซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ต่าง ๆ โดยที่จะทำการตรวจข้อมูลเบื้องต้นทุกอย่างรวมทั้งโฆษณาทุกอย่าง เนื้อหาที่อยู่ภายในก่อนที่จะทำการพิมพ์ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นฐานทุกอย่างตามโปรไฟล์แท่นพิมพ์ที่ใช้งานโดยจำกัดหมึกพิมพ์ก่อนที่จะส่งไป สู่ขั้นตอนการพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พิมพ์ออกมาจะมีคุณภาพดีที่สุด

โปรแกรม FileTrain จะดำเนินการตาม workflow ที่กำหนด เช่น ทำการสำรองไฟล์ PDF และเอกสารรูปต่างๆ ให้อัตโนมัติ

ระบบประหยัดหมึกและระบบจัดการสี ที่ติดตั้งให้กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้น ผลที่ได้คือประหยัดหมึกพิมพ์ไปกว่า 30-35 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังทำให้งานพิมพ์มีคุณภาพสูงขึ้น มีความสว่าง ชัดเจน เมื่อพิมพ์ออกมา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CMS Server


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FileTrain


กรุงโซล วันที่ื 6 มีนาคม 2551

สำนักงานประชาสัมพันธ์ ของสหกรณ์การประมง (Suhyup) ในประเทศเกาหลี ได้มีการติดตั้งโซลูชั่น ของ Fotoware คือ Digital Asset Management

การติดตั้งโซลูชั่น Fotoware เพื่อจุดมุ่งหมาย ในการให้ผู้ใช้งานทำการอัพโหลด รายละเอียดรูปภาพต่าง ๆ และวีดีโอเข้าสู่ศูนย์กลาง การเก็บข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เนต โดยการใช้มาตรฐานเวบเบราเซอร์ทั่วไป

เช่นเดียวกันนี้ผู้ใช้งาน ยังใช้ประโยชน์จากระบบ โดยการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ว การมองเห็น การนำข้อมูล รูปภาพ และวีดีโอไปใช้งาน ทั้งสองอย่างนี้สามารถทำ โดยการใช้ FotoStation Pro ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ เครือข่าย หรือการใช้ FotoWeb ผ่านทางมาตรฐาน เวบเบราเซอร์ทั่วไป

ระบบ Fotoware ให้การรองรับภาษาเกาหลี ในการสืบค้นแบบ full text และการเชื่อมต่อของ ผู้ใช้งานอย่าง สมบูรณ์แบบ และคำสั่งต่าง ๆก็แสดงให้เห็น เป็นภาษาเกาหลี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กรุงเทพฯ วันที่ 25 ตุลาคม 2550

ผู้ผลิตแมกกาซีน บริษัท เทรด แอนด์ โลจิสติกสยาม จำกัด ได้มีการติดตั้งโซลูชั่นของ Fotoware นั่นคือ Picture Editorial & Library Archiving

บริษัท เทรดแอนด์โลจิสติกสยาม จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบ Fotoware เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เพื่อใช้สำหรับ บรรณาธิการรูปภาพและห้องสมุดภาพ ระบบควบคุมโดยอัตโนมัติและมาตรฐานทั่วไป สำหรับ รูปแบบของภาพต่าง ๆ คุณสมบัติและรายละเอียดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึง กล้องดิจิตอล เครื่องสแกน ซีดีรอม และอีเมลล์

ระบบจะได้รับการพัฒนา ให้ดียิ่งขึ้นและรวมเข้าไปด้วยกัน กับกระบวนการผลิตแมกกาซีนในช่วงเวลา ที่มีการ นำข้อมูลภาพเข้าสู่ระบบ กลุ่มการทำงานของบรรณาธิการ รูปแบบแมกกาซีน และห้องสมุดเก็บข้อมูล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กรุงเทพฯ วันที่ 25 ตุลาคม 2550

ผู้ผลิตแมกกาซีน บริษัท เทรดแอนด์โลจิสติกสยาม จำกัด ได้มีการติดตั้งโซลูชั่น PostMan ซึ่งมาจาก Laidback Solutions (ประเทศสวีเดน)

การทำงานอย่างเป็นอัตโนมัติ ของ PostMan การรับข้อมูล และป้อนข้อมูลรูปภาพ ที่ส่งผ่านทางอีเมลล์ รูปภาพต่าง ๆ จะถูกขนส่งอย่างอัตโนมัติ จากอีเมลล์ไปยัง กลุ่มการทำงานของ Fotoware กระบวนการผลิตแมกกาซีน และห้องสมุดเก็บข้อมูล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PostMan


กรุงเทพฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2550

กรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้มีการติดตั้งระบบ ธนาคารภาพ (Photo Bank) จาก FotoWare

กรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้มีการเห็นชอบ ให้มีการติดตั้งระบบ ธนาคารภาพ ซึ่งโซลูชั่นที่สร้าง ขึ้นมานี้มาจาก FotoWare A.S (ประเทศนอร์เวย์)

ด้วยระบบธนาคารภาพนี้เอง ทางกรมประชาสัมพันธ์สามารถที่จะ เก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลดิจิตัลที่มี คุณค่าทุกอย่าง เช่น รูปภาพ วีดีโอ และข้อมูลมัลติมีเดีย จากศูนย์ข้อมูลเพียงหนึ่งเดียว

การทำงานที่ผ่านทาง อินทราเนต หรือ อินเทอร์เนต และมาตรฐานเวบเบราเซอร์ทั่วไป ผู้ใช้งานสามารถ ทำการเข้าสุ่ การสืบค้น และการมองเห็นผ่านทางธนาคารภาพ ของกรมประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชม ธนาคารภาพ ของกรมประชาสัมพันธ์


กรุงเทพฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการติดตั้งระบบ Digital Asset Management และระบบ ธนาคารภาพ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการเห็นชอบให้ติดตั้ง ระบบ Digital Asset Management อย่างสมบูรณ์ ซึ่งโซลูชั่นที่สร้างขึ้นมานี้ มาจาก FotoWare A.S (ประเทศนอร์เวย์)

เนื่องด้วยการติดตั้งระบบ Digital Asset Management นี้เอง ทางการท่องเที่ยวแห่งประทเศไทย จะสามารถ เก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งเป็นข้อมูลดิจิตัลที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วีดีโอ หรือมัลติมีเดียอื่น ๆ ซึ่งสามารถทำการเข้าสู่ ยังศูนย์การเก็ยเอกสารเดียวกัน

โซลูชั่น Digital Asset Management นี้จะเป็นสิ่งแรก ที่ได้รับการออกแบบมา เช่นเดียวกับที่มาของ ธนาคารภาพ เป็นที่ซึ่งทุก ๆ สำนักงานทั้งใน และต่างประเทศใช้งานผ่านทางอินเตอร์เนต และมาตรฐาน เวบเบราเซอร์ทั่วไป สามารถทำการเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางได้โดยตรง

ผู้ใช้งานสามารถทำการค้นหาข้อมูล และนำข้อมูลรูปภาพออกไปใช้ สำหรับจัดกิจกรรมภายในองค์กร หรือ ส่งข้อมูลไปยังผู้ร่วมธุรกิจ ผู้แทนหรือหน่วยงานทางการท่องเที่ยว และลูกค้าอื่น ๆ อีก

เยี่ยมชม ธนาคารภาพ ของททท


กรุงเทพฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2549

บริษัท มติชน (มหาชน) จำกัด ได้ทำการติดตั้ง Picture Editorial, Prepress Workflow และห้องสมุดข้อมูล

บริษัท มติชน (มหาชน) จำกัด จะทำการติดตั้งโซลูชั่นนี้ ให้สมบูรณ์เพื่อใช้สำหรับ Picture Editorial, Prepress Workflow และห้องสมุดข้อมูล

ระบบจะถูกสร้างขึ้นมา อย่างเต็มประสิทธิภาพ บนซอท์ฟแวร์จาก FotoWare A.S (ประเทศนอร์เวย์) และการติดตั้งโครงการนี้ คาดว่าน่าจะเริ่มครึ่งแรกในเืดือนมิถุนายน และคากว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลา 4-5 สัปดาห์

และระบบจะถูกพัฒนา ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรวมเข้ากับ ขั้นตอนก่อนการพิมพ์ (prepress production) ของกลุ่มการ ทำงานของรูปภาพ ระบบจะถูกติดตั้งเข้าสู่ขั้นตอน ก่อนพิมพ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การป้อนข้อมูลรูปภาพ การใส่รายละเอียด การเลือกบทบรรณาธิการ กลุ่มการทำงาน output และห้องสมุดมีเดีย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กรุงเทพฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2549

บริษัท มติชน (มหาชน) จำกัด ได้ทำการติดตั้ง Color Management & Production Workflow

บริษัท มติชน (มหาชน) จำกัด จะทำการติดตั้งระบบ การจัดการสีอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสร้างจากซอท์ฟแวร์ ที่มาจาก Binuscan (ประเทศโมนาโค)

การจัดการเกี่ยวกับสี และกระบวนการทำงาน จะถูกรวมเข้ากับ picture editorial และ workflow system การจัดการเกี่ยวกับสี และกระบวนการทำงาน output จะถูกควบคุมโดย เซิร์ฟเวอร์กลาง ที่ซึ่งทำงานโดย อัตโนมัติ จะดำเนินการโปรไฟล์ และควบคุมความถูกต้องของสี การแยกสี และการเปลี่ยนแปลง

บริษัท มติชน จะเป็นลูกค้าแรกของเรา ที่ประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ ในภาคพื้นเอเชีย ที่จะทำการติดตั้ง ระบบนี้ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม RGB workflow เป็นที่ซึ่งรูปภาพยังคงอยู่เหมือนเดิม หรือขนาดที่ crop ไว้ ขณะที่ RBG ดำเนินการ ขบวนการทั้งหมด และนำไปวางในรูปแบบ Quark ก็ยังคงอยู่ใน RBG

ในการปรับแต่งและตรวจสอบ แต่ละหน้ากระดาษนั้น รูปภาพ RBG จะมีแอคชั่นเกิดขึ้นโดยตรงจากรูปแบบ ของ Quark เพื่อทำการจัดส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์กลาง ที่ทำการจัดการเกี่ยวกับสี เพื่อดำเนินการ output ส่งต่อไปยัง CMYK หรือ B/W (ขาว-ดำ) และทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยอัตโนมัติไปยัง Quark layout เพื่อดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายในการพิมพ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Binuscan


กรุงเทพฯ วันที่ 1 พฤษภาคม 2549

TCDC (ศูนย์การสร้างสรรค์งานและออกแบบประเทศไทย) ได้ทำการติดตั้งระบบ
Digital Asset Management

ศูนย์การสร้างสรรค์งานและออกแบบประเทศไทย ไ้ด้มีความเห็นชอบใ ห้ติดตั้งระบบ Digital Asset Management ซึ่งโซลูชั่นที่สร้างขึ้นมานี้ มาจาก FotoWare A.S (ประเทศนอร์เวย์) การติดตั้งระบบจะเริ่มขึ้น ในเดือนพฟษภาคม 2549 และคาดหวังว่า จะแล้วเสร็จในเวลา 4 สัปดาห์

ด้วยการเิพิ่มระบบ Digital Asset Management นี้เอง ทำให้ ศูนย์การสร้างสรรค์งานและออกแบบ ประเทศไทย ทำให้สามารถเก็บข้อมูล และใช้ข้อมูลร่วมกันซึ่งเป็นข้อมูลดิจิตัล ที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วีดีโอ หรือมัลติมีเดียอื่น ๆ ซึ่งสามารถทำการเข้าสู่ยังศูนย์กลาง การเก็บเอกสารเดียวกัน

จากศูนย์กลางการเก็บข้อมูล สามารถเข้าสู่ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย การสืบค้นข้อมูล full text หรือ ความเป็นอัตโนมัติในการสืบค้น การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างแผนกต่าง ๆ และพนักงานก็สามารถใช้งาน ผ่านทางมาตรฐาน เวบเบราเซอร์ทั่วไปได้เช่นกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กรุงเทพฯ วันที่ 10 ธันวาคม 2547

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้มีการติดตั้งระบบ Digital Archiving & Workflow

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย ซึ่งมีการพิมพ์ในแต่ละวัน มากกว่า หนึ่งล้านฉบับ

ในหว่างปี 2004 Fotoware ไ้ด้มีระบบการเก็บข้อมูล มัลติมีเีดียและระบบ digital workflow ที่เต็มรูปแบบ จาก Fotoware A.S. ประเทศนอร์เวย์ และได้มีการติดตั้งที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งประสบความสำเร็จ เป็นอย่างดี

ความเป็นอัตโนมัติของระบบ และแผนการทำงานที่สมบูรณ์แบบ มาตรฐานแบบต่าง ๆ ของรูปภาพ คุณสมบัติ และรายละเอียดต่าง ๆ แผนการทำงานของรูปภาพนั้น ได้รับการดูแลตั้งแต่การป้อนข้อมูล เข้าสู่ photo lap ไปยัง scanning lab การควบคุมการทำงาน ในระห่างของอีกแผนกหนึ่ง ไปสู่ขั้นตอนที่ เกี่ยวกับรูปภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จนกระทั่งข้อมูลที่ออกมา และการเก็บข้อมูลนั้น ๆ ไว้ในฝ่ายห้องสมุด

นายธานินทร์ ตรีรณสาร ตำแหน่ง Prepress Manager แห่งหนังสืิอพิมพ์ไทยรัฐ กล่าวว่า ก่อนที่จะมีการติดตั้ง ระบบ Fotoware ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไม่มีระแม้แต่ระบบเดียวหรือว่าการใช้งานมาตรฐาน การใช้งานทั่วไป สำหรับการนำข้อมูลออกมาใช้ และกระบวนการเกี่ยวกับรูปภาพ ตลอดจนข้อมูล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และข้อมูลดิจิตัล

ในปัจจุบันด้วยระบบใหม่ ที่ได้มีการติดตั้งแล้วนั้น ประสิทธิภาพการควบคุม การทำงานของพวกเรา ในแต่ละวัน มีมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่จัดให้มีการทำงาน ที่ผู้ใช้งานทำงานในระบบเดียว มาตรฐานและการเชื่อมต่อ เพื่อการทำงาน ทุกขั้นตอนของ media asset และควบคุมการทำงานของ digital workflow

นายธานินทร์ ยังคงกล่าวต่อไปอีกว่า ตั้งแต่มีการติดตั้งระบบ Fotoware ให้การรองรับช่วยเหลืออย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสิ่งสำคัญคือ การป้อนข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ การใส่ คำบรรยายและรายละเอียดต่าง ๆ ของรูปภาพ การสืบค้นในรูปแบบประโยค ในปัจจุบันยิ่งมีความง่ายดาย และรวดเร็ว การสืบค้นข้อมูลออกมาใช้ ทำได้ดีเช่้นเดียวกับภาษาอังกฤษ

การสืบค้นข้อมูลทั้งหมด การนำข้อมูลออกมาใช้ การส่งข้อมูลต่อไป และขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับรูปภาพ และข้อมูลต่าง ๆ นั้น สามารถที่จะทำได้โดยตรง จากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเอง โดยการใช้งานผ่านทาง มาตรฐานเวบเบราเซอร์ทั่วไป ไม้ว่าจะเป็นการควบคุม หรือทำหน้าที่ต่าง ๆ ในระบบ FotoWare

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกเก็บในเอกสาร ซึ่งภายในเอกสารนั้น มีจำนวนเป็นร้อย ของเอกสารที่มีอยู่เป็นพัน ๆ การตอบรับในการสืบค้น สามารถทำได้ภายใน 2 วินาที การนำข้อมูลออกไปใช้ หรือการส่งข้อมูลต่ีอไปนั้น สามารถทำไ้ด้โดยง่ายดาย เพียงไปเลือกรูปภาพใน digital workflow เท่านั้น

ด้วยระบบ Fotoware นี้เอง ห้องสมุดมัลติมีเดีย ได้ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันกับ editorial และกลุ่มทำงานที่อยู่ แวดล้อม ผู้ใช้งานสามารถทำการสืบค้น นำเอาข้อมูลออกมาใช้ การส่งข้อมูลต่อไป ข้อมูลที่เป็นดิจิตัลมีเดีย สามารถทำการส่งต่อไปได้ และผ่านเข้าสู่ขบวนการของแผนกอื่น ที่ได้ทำการตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว ห้องสมุดที่มีความสมบูรณ์ ด้วยรูปภาพจำนวนมาก ข้อมูลอักษร และคลิป ข้อมูลของหนังสือ และส่วนต้วอื่น ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กรุงเทพฯ วันที่ 10 ธันวาคม 2547

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ติดตั้งเพิ่มเติมนั่นคือ Color Management & Workflow

ในระหว่างปี 2004 การจัดการเกี่ยวกับสีของ Binuscan และระบบการทำงาน ได้ทำการติดตั้ง เป็นที่เรียบร้อย และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

โซลูชั่นนี้ได้รวมเข้ากับ digital workflow และรูปภาพทั้งหมด ต่างก็ดำเนินกระบวนการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง อัตโนมัติด้วย IPM Workflow ไปสู่ CMYK หรือ B/W โดยการใช้การจำแนก และพิมพ์ profiles ที่สร้างขึ้นมา และนี่คือ การนำโซลูชั่นของ Binuscan มาใช้งานที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ผู้ที่ทำหน้าที่สแกน และจัดการเกี่ยวกับสี ได้มีการใช้ Binuscan PhotoRetouch เพื่อดำเนินการ ในการ ปรับเปลี่ยน ความถูกต้อง ของรูปภาพก่อนที่จะมีการส่งไปยัง output และนำไปสู่ขบวนการร CMYK
หรือ B/W

รูปภาพสามารถผ่านขั้นตอน และนำมาใช้อีกครั้ง ในการพิมพ์ครั้งที่ 2 และคุณสมบัติในการพิมพ์ ครั้งสุดท้าย สามารถทำการตรวจสอบได้ และสามารถทำการควบคุม การทำงานในเวลาที่สอดคล้องกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Binuscan


กรุงมะนิลา วันที่ 5 เมษายน 2547

หนังสือพิมพ์ Philippine Star มีการทำงานที่เป็นอัตโนมัติของ Picture Editorial Workflow

หนังสือพิมพ์ Philippine Star เป็น 1 ใน 3 หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ ของประเทศฟิลิปปินส์ มียอดการตีพิมพ์ ในแต่ละวัน ถึงจำนวนสามแสนฉบับ

ในระหว่างปี 2004 หนังสือพิมพ์ Philippine Star ได้มีการติดตั้ง picture editorial, workflow และ ระบบการเก็บข้อมูล จาก Fotoware ซึ่งได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

ความเป็นอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ ของระบบ Fotoware ระหว่างแผนกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แผนกรูปภาพ สแกน สี บรรณาธิการ และแผนก layout และรวมเข้าสู่กลุ่มการทำงาน เพียงระบบเดียว ระบบจะทำการดูแล ขั้นตอนในการ input การใส่รายละเอียด การเลือกสรร ควบคุมการทำงานของ workflow และการทำงาน โดยอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ของห้องสมุดภาพ

Philippine Star ได้มีการใช้ระบบนี้ และเมื่อหกเดือนที่ผ่านมา ความสำเร็จและผลที่ได้รับ ก็ได้แสดงให้เห็นแล้ว อีกทั้ง Mr. Ferdie Pajarillo ในตำแหน่ง Prepress Manager ได้กล่าวว่าขั้นตอนการทำงาน ยังได้ถูกตัดออก 1-2 ชั่วโมง และงานชิ้นแรกที่จะต้องทำการแก้ไข ตรวจสอบ เขาได้รับเร็วมากกว่าเดิม 2 ชั่วโมง และการปรับ เปลี่ยนให้ระบบ มีความเหมาะสม มากยิ่งขึ้นส่งผลให้ ประหยัดเวลาบางส่วนมากถึง 4-5 ชั่วโมง

Miss Amy Pamintuan ซึ่งมีตำแหน่ง Executive Editor ที่The Philippine Star ก็ได้รับความพอใจ เป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน กับระบบใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็น ความเร็วที่เพิ่มมากขึ้น ความสะดวกสบาย และ ประสิทธิภาพที่ได้รับมากยิ่งขึ้น

ในวันนี้บรรณาธิการสามารถรับ และดำเนินกระบวนการ RBG ของรูปภาพได้โดยตรงจาก wire services จาก จังหวัดอื่น ๆ ที่ช่างภาพท้องถิ่นส่งมาหลังจากนั้น 2 นาที รูปภาพก็ปรากฎอยู่ใน page layout เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ CMYK หรือ ขาว - ดำ ความถูกต้องของสี การแยกสี และการเปลี่ยนแปลง เพื่อไปสู่รูบแบบอื่น ๆ ที่ต้องการ

ถ้าบรรณาธิการหรือผู้ที่ทำการควบคุม layout ต้องการ ที่จะเปลี่ยนขนาด หรือ ทำการ crop รูปภาพที่มีการ ใส่เลขหน้าเรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถทำได้โดย การ reprocess ต้นฉบับ RBG โดยตรงจากเบราเซอร์ FotoStation Pro ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ รูปภาพก็จะกลับมา และส่งไปยัง ผู้ที่ทำการควบคุม layout ใน CMYK หรือ ขาว - ดำ และพร้อมที่จะเข้าไปจัดวางในหน้ากระดาษ โดยใช้เวลาเพียง 1 นาที และปราศจากความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งคุณสมบัติต่าง ๆ ก็ไม่ได้ลดลงจากเดิม

และนี่คือสิ่งที่ Amy กล่าวว่าทำให้เรามีทางเลือกใหม่ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มข่าวที่กำลังเกิดขึ้น ลงในสิ่งพิมพ์ในวินาทีสุดท้าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FotoWare


กรุงมะนิลา วันที่ 5 เมษายน 2547

การจัดการเกี่ยวกับสีของ Binuscan ได้เขาไปสู่ยัง The Philippine Star

หนังสือพิมพ์ Philippine Star เป็น 1 ใน 3 หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ ของประเทศฟิลิปปินส์ มียอดการตีพิมพ์ใน แต่ละวันถึงจำนวนสามแสนฉบับ

หนังสือพิมพ์ Philippine Star ได้ทำกาติดตั้งระบบการจัดการสี อย่างสมบูรณ์แบบ และ
color workflow จาก Binuscan ประเทศโมนาโค

การทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับสี ก่อนการตีพิมพ์มีการทำงานโดยอัตโนมัติ และได้บระบบ
FotoWare digital workflow รวมเข้าไปด้วยกันกั

การจัดการเกี่ยวกับสี ได้รับการควบคุมการทำงานโดยเซิฟเวอร์ ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ของ Binuscan เป็นที่ซึ่ง การทำงานในเรื่องความถูกต้องของสี มีความแม่นยำมากที่สุด จะทำงานอย่างอัตโนมัติโดย Binuscan IPM Server คุณสมบัติของรูปภาพ ก็จะได้รับการตรวจสอบโดยที่ แสดงให้เห็นตลอดทั้งขั้นตอน ของการพิมพ์ และ front page ในปัจจุบันคุณสมบัติเด่นที่ แสดงให้เห็นก็ใช้กันระหว่างหนังสือพิมพ์ต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์

หนังสือพิมพ์ Philippine Star ได้รับความพอ ใจเป็นอย่างมากด้วยข้อเท็จจริง นานแล้วที่เขาไม่ได้แสดง ออกถึงใบหน้าที่ยินดี เกี่ยวกับเรื่องนี้ และรู้สึกประหลาดใจ พอใจสำหรับคุณสมบัติต่าง ๆ ของรูปภาพใน ขั้นตอนสุดท้ายของการพิมพ์ Mr. Ferdie Pajarillo ในตำแหน่ง Prepress Manager ยังได้กล่าวอีกว่า คุณสมบัติของรูปภาพเป็นที่ยอมรับ และตัวเขาเองก็ไม่ต้องตื่นขึ้นมาในตอนเช้า แล้วมาคอยกังวลกับเรื่องของ รูปภาพ ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร มีเวลาสำหรับอาหารเช้าบนโต๊ะได้ และัมีเวลาสำหรับวางแผนงาน ได้ว่า จะทำอะไรบ้างเมื่อไปถึงที่ทำงาน

ปัจจุบันนี้บรรณาธิการหลาย ๆ ท่าน สามารถรับและดำเนินขั้นตอนรูปภาพ RGB ได้โดยตรงผ่านทาง บริการไร้สาย จากช่างภาพท้องถิ่น เพียงสองนาทีเท่านั้นก็ จะมีภาพปรากฎอยู่ใน page layout ใน
CMYK หรือ BW ก็ตาม ความถูกต้องของสี การแบ่งแยก และการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบต่าง ๆของไฟล์ที่ต้องการ

ถ้าบรรณาธิการ หรือผู้ควบคุม layout มีความต้องการ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงขนาด หรือทำการ crop จำนวนภาพที่มีอยู่แล้วนั้น สามารถทำได้โดยง่ายได้ โดยที่ RBG ต้นฉบับจาก FotoStation Pro ที่อยู่ในหน้าจอของท่านเอง รูปภาพก็จะกลับไปยัง ผู้ควบคุม layout ใน CMYK หรือ BW พร้อมที่จะวางลงในหน้ากระดาษ ภายใน 1 นาที โดยปราศจากความเสียหาย หรือคุณสมบัติใดๆ ที่ลดลง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Binuscan2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004