โซลูชั่น

บริการ

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

แนวคิดของกลุ่มการทำงานของ vjoon นั้นมีลักษณะเฉพาะ โดยมีประโยชน์กับสำนักพิมพ์ คือสามารถสร้างและตกแต่งบทความตามความต้องการของแต่ละช่องทางได้ และยังสามารถจัดการรูปแบบ วิดีโอ, รูปภาพ, บทความ เพียงแค่ดึงข้อมูลภายใน K4 เท่านั้น

ในส่วนของ K4, ตัวบทความจะไม่มีการนำเอาไปใช้อีก ในกรณีที่มีช่องทางที่แตกต่างกัน ซึ่งมันจะดัดแปลงให้มีความแตกต่างกันไป ตามสื่อเฉพาะนั้นๆ เช่น เว็บไซต์, สื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์มือถือ เช่น Apple iPad และ Amazon Kindle

ไม่ว่าสำนักพิมพ์ใดก็ตามที่ตามกลยุทธ์ดิจิทัลยุคแรก ทางK4 ได้จัดแพลตฟอร์มที่มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกับมีความยืดหยุ่น มากขึ้นด้วย