โซลูชั่น

บริการ

ข้อมูลบริษัท

การให้บริการของ EvioTech

บริษัท อิวีโอเทค จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคขั้นสูงของระบบ FotoWare
เพื่อนำไปจัดการระบบ
ให้กับผู้พัฒนาระบบ และผู้ใช้งานสามารถแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคทั่วไปได้ หลังจากที่ฝึกอบรมระบบ FotoWare อย่างสมบูรณ์แล้ว ผู้อบรมจะได้รับความรู้เพิ่มเติม ความเข้าใจยิ่งขี้น และวิธีการใช้ระบบในแต่ละหน้าที่ หรือคุณสมบัติแต่ละอย่างของระบบ และสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจของลูกค้าที่กำลังดูแลอยู่

รูปร่างหน้าตาของระบบ FotoWare จะเป็นตัวอธิบายรายละเอียดในส่วนของฝ่ายเทคนิคว่าแต่ละส่วนมีความแตกต่างกันอย่างไร

ผู้เข้าร่วมการอบรมระบบ FotoWare จากบริษัท New Strait Times Press (ประเทศมาเลเซีย) ณ โรงแรมเอเชีย (กรุงเทพมหานคร)

ผู้ดูแลระบบจาก Utusan Maleyu (มาเลเซีย) เข้าร่วมการอบรมระบบ FotoWare ในกรุงเทพฯ ปี 2011

โปรแกรมการฝึกอบรมแบบมาตรฐาน
ในการอบรมครั้งนี้ บริษัทอิวีโอเทค จำกัด ได้แบ่งการอบรมในส่วนของฝ่ายเทคนิค ออกเป็น 4 เรื่องด้วยกัน โดยแต่ละส่วนจะให้ความสำคัญแตกต่างกันไปของระบบ FotoWare ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เหมาะกับลูกค้ารายใหม่ที่ใช้ระบบ FotoWare และในส่วนของลูกค้าเดิมที่ใช้ระบบอยู่ก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบ FotoWare ในเรื่องของหน้าที่การทำงานและคุณสมบัติใหม่ๆ

โปรแกรมการฝึกอบรมตามรูปแบบความต้องการของผู้ใช้
บริษัทอิวีโอเทค จำกัด ได้ออกแบบและดำเนินการอบรมในส่วนของเทคนิค ตามความต้องการและข้อเรียกร้องของลูกค้า ในการจัดการอบรมมีความเหมาะสมสำหรับ ลูกค้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันผู้ซึ่งต้องการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
FotoWare เดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อการตั้งค่าบางอย่าง หรือลูกค้ารายใหม่ที่มีเป้าหมายที่จะสร้างโซลูชั่นแบบเปิด โดยนำซอฟท์แวร์ FotoWare ไปร่วมด้วย


ซอท์ฟแวร์อื่น ๆ